Om Oss

Information om ägare och styrelse


VD och ägare: Caroline Röjthammar
Kontaktperson vid frågor om företaget: Caroline Röjthammar

För mer information om företaget och dess ekonomi hänvisar vi till www.allabolag.se


Vår storlek


Omkring 2000 patienter (från Grytgöl till Storbritannien) väljer att få sin tandvård utförd av oss.


Vårt mål och inriktning


Vårt mål är att med stor omtanke om våra patienter, personal och miljö leverera tandvård med hög kvalitet. Det innebär t.ex. att vi alltid använder svenska tandtekniska laboratorier som tillverkar porslinskronor och välkända, etablerade varumärken när det gäller t.ex. implantat. Vi använder produkter som är välbeprövade och godkända av Socialstyrelsen och vi väljer el från vindkraft.

Dessa tandtekniska laboratorier samarbetar vi med:
Opus Dental AB i Norrköping
Protesline AB, Linköping
Linköpings Tandtekniska laboratorium
Sun Dental Labs, Älvsjö

Dessa implantatsystem använder vi:
Dentsply Sirona Astra EV

Personal


Antal medarbetare: 4

Tandläkare: Caroline Röjthammar
Tandhygienist: Maria Nouia
Tandsköterska: Åsa Burgman
Lokalvårdare: Ratchanee Bunsunheng

Kollektivavtal: vi är anslutna till kollektivavtal via Vårdföretagarna.


Språkmöjligheter


Svenska, engelska och assyriska.


Kvalitetssäkring


Vi arbetar med kvalitetssäkringssystemet Qdent. Det innebär att vi arbetar med ständiga förbättringar och systematiska kontroller av hygien, arbetsmiljö, patientsäkerhet m.m. för att du som patient ska känna dig trygg. Vi följer de lagar, förordningar och regler som gäller.

Vi följer även Tandläkarförbundets etiska riktlinjer.

Företaget är medlem i Privattandläkarna vilket ger ytterligare trygghet för dig som patient. Skulle du inte vara nöjd med din behandling eller vårt bemötande, tveka inte att ta upp det med oss. Du kan också ringa Privattandvårdsupplysningen på telefonnummer 08–555 44 655.
/